top of page
img202_edited_edited_edited.jpg

Psychologické poradenství a terapie

Pomoc terapeuta nejčastěji vyhledáváme, když se nacházíme v tíživé životní situaci, stojíme před velkým rozhodnutím, trápí nás myšlenky a pocity, které není snadné někomu sdělit. Jsou to životní situace, ve kterých nám není příliš dobře a rádi bychom tento stav změnili. 

Na terapii se dá nahlížet jako na proces změny, ve které terapeut hraje roli průvodce. Kráčí Vám po boku a pomáhá najít cestu z Vašich potíží. Je to ozdravný proces, jehož cílem je nalézt v sobě schopnost svým problémům čelit. 

 

About

O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filo-zofické fakultě v Brně a aktuálně své terapeutické dovednosti zdokonaluji v komplexním výcviku Integrace v psychoterapii.

V současné době jsem na rodičovské dovolené. Ve své praxi čerpám z rozmanitých pracovních zkušeností v sociálních službách (práce s lidmi s duševním one-mocněním a s lidmi se závislostí). Pracuji formou rozhovoru, v případě zájmu používám relaxační techniky či výklad snů.

Ve své terapeutické praxi vytvářím bezpečný prostor, garantovaný profesionálním přístupem a etickým kodexem, ve kterém se mnou můžete Váš příběh a potíže sdílet. Respektuji unikátnost každého příběhu, a proto se snažím terapii vždy přízpůsobit potřebám klienta.

 

Nejčastější témata spolupráce jsou úzkostné stavy, vztahové problémy, traumatické životní události, psychosomatické potíže, depresivita a osobní rozvoj.

 

Ve své praxi nepředepisuji psychofarmaka (ani jiné léky), nepíši posudky a nedělám sociální poradenství.

img747.jpg

Vzdělání a kurzy:

 

• Magisterský titul z psychologie na Filozofické fakultě v Brně

• Výcvik Integrace v psychoterapii - frekventantka

• Výcvik v daseinanalytickém výkladu snů

• Kurz krizové intervence

• Základní relaxační techniky

Jak to probíhá?

První sezení je zpravidla seznamovací a zaměřené na mapování toho, co Vás tíží, ale slouží také k tomu, abychom zjistili, jestli Vašim očekáváním a přáním mohu vyhovět. Jelikož je terapie důvěrný proces, je pro mě důležité, abyste se v mé přítomnosti cítili dobře. Z toho důvodu Vám nabízím po prvním sezení 24 hodin na to, abyste se rozhodli, zda-li se mnou budete chtít spolupracovat.

 

V případě navázání spolupráce si budeme domlouvat závazná sezení ve frekvenci, která Vám bude vyhovovat a bude v souladu s mou aktuální kapacitou.

img202_edited.jpg
Features
Projects

Ceník a podmínky
 

Individuální poradenství a terapie         800,-/50min 


Platit můžete v hotovosti nebo převodem na účet. 

 

Termíny sezení  jsou závazné, bezplatně je můžete zrušit 24h před sezením. 

Při zrušení sezení méně než 24h před domluveným časem, je nutno uhradit 50% z ceny sezení (důvody ráda vysvětlím osobně). 

Ze sezení se můžete omlouvat emailem či sms.

Contact
bottom of page